Bolån

Ett bolån där bostaden ställs som säkerhet för lånet innebär vanligen att man får betydligt bättre villkor än för ett blancolån eller ett lån där lösöre står som säkerhet för lånet. Det kan till exempel handla om att man erbjuds ett mycket högre lånetak, med lägre effektiv ränta och längre avbetalningstid. Ibland kan man förhandla sig till ytterligare fördelar, till exempel ett förmånligt pris på hemförsäkring eller fritidshusförsäkring.

Amorteringsregler för bolån

bolan

Den 1 juni 2016 infördes nya regler för bolån i Sverige vilket innebär amorteringskrav. Det är alltså inte längre tillåtet att teckna bolån där man enbart betalar ränta och inte gör några amorteringar. Detta gäller oavsett om det rör sig om bolån för permanentbostad eller bolån för fritidsbostad.

Anledningen till att lagstiftaren införde amorteringskravet är att hög belåningsgrad gör hushåll sårbara för ekonomiska störningar, till exempel höjda räntor. Om många hushåll samtidigt tvingas minska sin konsumtion eller sälja sina bostäder kan det ha en markant effekt på hela den svenska ekonomin.

Observera att amorteringskravet endast gäller lån som tecknats från och med den 1 juni 2016. Det finns också viktiga undantag från amorteringskraven som kan vara viktiga att känna till för den som funderar på att ansöka om ett bostadslån.

Utöver detta amorteringskrav kommer det läggas till ytterligare regleringar från och med den 1 mars 2018. Dessa regleringar syftar till att begränsa belåningen bland de svenska bostadsköparna. Under flera års tid har låntagarna kunnat ta väldigt stora lån utan några större begränsningar. I och med det nya amorteringskravet kommer det bli dyrare att ta stora lån, vilket förhoppningsvis på sikt leder till sundare bostadspriser och lägre belåningsgrad bland svenskarna.

Det nya amorteringskravet kommer gälla utöver de gamla reglerna. Det vill säga, de gamla reglerna är fortfarande aktuella, de nya kommer bara läggas till dessa. Det nya amorteringskravet innebär att en person som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst måste amortera minst 1%. I och med att detta kombineras med de tidigare gällande regleringarna kan det slå hårt mot de som står i begrepp att köpa sin första lägenhet, speciellt om man är ett singelhushåll. Det är få som kommer kunna köpa en första lägenhet utan att hamna över denna gräns. Notera dock att det fortfarande är fullt möjligt att ta stora lån, den enda skillnaden är att du då också måste betala mer varje månad. Vet du att du kommer ha råd med detta finns det således inget som hindrar dig från att ta ett bolån som överstiger gränsen för amorteringskravet.

Amorteringskravet i korthet:

  • Låntagare som lånar mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst måste amortera 1% av bolånet.
  • Låntagaren måste fortsätta amortera tills bolånet är nere i 50% belåningsgrad.
  • Så länge belåningsgraden är 70% eller högre måste låntagaren varje år amortera med minst 2% av det ursprungliga lånebeloppet. När belåningsgraden sjunkit till under 70% räcker det med 1% per år tills belåningsgraden är nere på 50%.
  • Totalt amorteringskrav kan bli totalt 3%
  • Långivaren har rätt att ställa högre amorteringskrav än vad lagen kräver.
  • Långivaren har möjlighet att under vissa förutsättningar bevilja amorteringsfrihet. Låntagaren har inte någon rätt att kräva ett sådant undantag.

huslanDe nya amorteringsreglerna innebär vissa inlåsningseffekter eftersom de bara gäller för lån som tas efter att lagen trädde i kraft. Man får dock lägga om sina gamla (pre-amorteringskravet) lån utan att det nya lånet omfattas av amorteringskravet, så länge omläggningen inte innebär att man utökar sitt lån. För ett utökat lån omfattas den utökade delen av amorteringskravet.

Om man tar över befintliga lån knutna till en bostad räknas det som ett nytt lån och omfattas av amorteringskravet.

Exempel på undantagsregler:

  • Banken får, under vissa omständigheter, bevilja amorteringsfrihet i 5 år för nyproducerade bostäder.
  • Undantag för jordbruksfastigheter.
  • Undantag för skogsbruksfastigheter.
  • Långivaren får bevilja enskilda låntagare temporära amorteringsuppehåll om det finns särskilda skäl. Exempel på sådana skäl kan vara arbetslöshet, sjukskrivning eller dödsfall i familjen.

Börja med lånelöfte

Det första man måste göra när man vill finansiera en bostad, är att ansöka om ett lånelöfte. Banken gör då en översyn och bedömning av ansökandes ekonomi och förutsättningar, för att bilda sig en uppfattning om hur stor skuld som är rimlig. När banken gjort sin bedömning så lämnas ett lånelöfte. I detta läget vet du som bostadsköpare vilken budget du har att röra dig med och hur dyr bostad du kan köpa.

Läs mer om detta på Lånelöfte.se