Billån

Många typer av lån

Det finns mängder av olika låneformer anpassade till olika typer av tillfällen och behov. I stora drag kan lån delas upp i två huvudkategorier, privatlån och företagslån. Inom vardera huvudkategorin finns det sedan en stor mängd underkategorier. Anledningen till detta är för att lånet som finansiell produkt ska utformas på ett sätt som innebär ett så lågt risktagande, för både låntagaren och långivaren, som möjligt. En av alla dessa underkategorier är billånet. I och med att det är en av de vanligaste låneformerna så anser vi att det är viktigt att så många som möjligt är insatta i hur den är utformad och hur lånet fungerar – därför kommer vi gå igenom allt viktigt rörande billån i den här artikeln.Du kan jämföra billån och andra låneformer på Lånapengar.com.

Till att börja med så går det ganska snabbt att förstå vad billån ska användas till, nämligen bilköp. Vissa tror att man kan använda billån för reparationer och underhåll av sin befintliga bil. Detta stämmer dock inte. När du ska köpa en bil, oavsett om den är ny eller begagnad, så kan du alltså söka om ett billån. Själva billånet är speciellt utformat och fungerar inte som ett vanligt blancolån. När du tar ett blancolån kräver inte banken någon säkerhet och du kan vanligtvis låna upp till en halv miljon kronor. Vad gäller billån så är villkoren något annorlunda. Billånet liknar faktiskt snarare ett bolån än ett blancolån sett till dess utformning och villkoren som stipuleras.

Säkerhet

När du ansöker om ett bolån hos banken så ger du även bostaden som säkerhet till banken. Detta innebär att banken har rätt att överta och sälja bostaden om det skulle vara så att du inte klarar av att betala av bolånet. På så sätt får banken då tillbaka pengarna som du lånat till att köpa bostaden. På exakt samma sätt fungerar billån. När du tecknar ett billån så kan du normalt låna upp till cirka 80% av bilens värde. Resterande 20% måste du betala med kontanta medel och kan således liknas vid den kontantinsats som lämnas i samband med att du köper en bostad.

Du ska dock inte tro att det på något sätt är negativt att du måste ange din köpta bil som säkerhet i samband med att du tecknar lånet. Tvärtom så innebär det faktiskt bättre villkor för dig som låntagare än om du exempelvis hade finansierat bilköpet med ett privatlån. Visserligen kan du låna till hela bilens värde genom ett privatlån, men det kommer också till ett visst pris. Om banken inte har någon säkerhet till lånet innebär det också att de tar en mycket högre risk när de lånar ut pengar. Desto högre risk långivaren tar, desto högre ränta kräver denne tillbaka som betalning för lånet. Med andra ord blir ett billån mycket billigare än ett privatlån.

Privatlån

Har du inga pengar att finansiera de sista 20% som lånet inte täcker så kan du faktiskt låna till denna summa. I så fall kan du teckna ett vanligt privatlån för att kunna betala denna del. Även om du tecknar ett privatlån för den här restsumman så kommer lånet överlag att bli billigare än om du enbart hade finansierat köpet med ett billån. Det finns heller inget som säger att du inte får täcka upp ”kontantinsatsen” med lånade pengar.

Som nämndes tidigare i texten så kan du alltid ta ett billån när du står i begrepp att köpa en bil. Detta är en sanning med viss modifikation. Är bilen helt ny finns det inga hinder för att ta ett billån. Är bilen däremot begagnad så finns det vissa grundläggande krav som måste uppfyllas för att ett billån ska kunna bli aktuellt. Det mest centrala kravet är att bilen ska säljas av en auktoriserad bilhandlare. Detta innebär att du generellt sett inte kan finansiera ett bilköp från en annan privatperson med ett billån. Anledningen till detta är för att banken vill vara helt säker på att bilen är korrekt värderad och således att den lånesumman som de beviljar också är korrekt.

Alternativ till billån

Det finns alternativ till billån som kan vara värda att känna till om man funderar på att köpa en bil. Bor du i en bostadsrätt eller en fastighet som du har lån på så kan det vara en god idé att undersöka huruvida du har möjlighet att belåna ditt hus ännu mer än vad du redan har gjort. Om du utökar ditt bolån så får du låna pengar i utbyte mot att banken får en ännu större säkerhet i ditt boende. Du kan dock använda de lånade pengarna till vad du vill, som ett bilköp till exempel. Fördelen med att göra på det här sättet är att bolån har en relativt låg ränta, vilket gör att lånet inte blir lika kostsamt som vid ett blancolån. Ett annat alternativ, utöver att utöka ditt bolån, är att leasa bilen. Att leasa bilen innebär inte att du köper bilen, utan snarare att du hyr den. För en viss månadskostnad får du då bilen och normalt även full service. När leasingperioden sedermera löper ut brukar du som leasat bilen även erbjudas att förvärva bilen för en billig peng.