Yrkena med bäst framtidsutsikter 2025

Säkra framtidsjobb 2025

Funderar du på vilken riktning du ska välja i din karriär? Eller är du sugen på att testa något nytt, men vill försäkra dig om att framtiden är säkrad? Då kan du ta en titt på Arbetsförmedlingens senaste rapport om de säkraste framtidsjobben utifrån hur framtiden kan förväntas se ut på arbetsmarknaden. Bland de bästa yrkena på fem års sikt hittar vi bland annat sjuksköterskor, ingenjörer, lärare, barnmorskor, IT-specialister, snickare, elektriker och undersköterskor, enligt Arbetsförmedlingen.

Samtidigt visar statistik från SCB att arbetslösheten har ökat med 28 000 personer eller 0,5 procent sedan 2018. Totalt är arbetslösheten idag 6,8 procent. Inte sedan år 2013 har man kunnat se en ökning av arbetssökande, vilket tyder på att vi ser en förändring på arbetsmarknaden och konjunkturen. Om den nedåtgående trenden håller i sig kan alltså något av dessa framtidssäkrade jobb vara ett tryggt alternativ.

Stora möjligheter för utbildad arbetskraft

Efterfrågan på de yrken som Arbetsförmedlingen listar i sin rapport är stor och det söks framförallt efter utbildad personal. Om du står i begrepp att börja studera till något av dessa säkra framtidsyrken ser utsikterna goda ut för att få jobb direkt efter utbildningen, vilket är en stor trygghet på en eventuellt sämre arbetsmarknad.

Vissa branscher har strukturella förändringar att vänta, visar rapporten. Det är exempelvis kassapersonal och tjänstemän på bank där jobben förändras och mer sköts av de som handlar eller ansöker via digitala lösningar. Flera branscher kommer även på sikt inleda digitalisering som kommer påverka vissa yrkesroller. Handlar vi på nätet sköts ofta packning och plockning numera automatiserat.

Sveriges ekonomi är just nu i en fas av avmattning och sannolikt kommer konkurrensen om attraktiva jobb att hårdna. En stor utmaning är att stora delar av arbetskraften inom områdena som tas upp i rapporten inom kort kommer försvinna på grund av naturliga avgångar. Äldre personer går i pension och ska ersättas. Utbildad arbetskraft som kan ta över kommer därför bli en bristvara. Genom att välja rätt utbildning kan du alltså bli mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer i Arbetsförmedlingens rapport här: Heta yrken 2025