Låna av vänner – bör man göra det?

Om du har en betalningsanmärkning blir det automatiskt svårare att få ett lån. Skulle du ändå bli godkänd som låntagare får du normalt inte särskilt förmånliga villkor. Ett alternativ, som många gånger är billigare än att låna av en bank eller ett annat kreditbolag, är att lämna värdesaker som pant hos pantbanken. Ett ytterligare alternativ är att låna pengar av vänner.

Sistnämnda kan vara det mest smidiga valet, och dessutom det billigaste (vänner kräver inte ofta ränta av varandra), men det kan samtidigt vara ett val som ger allvarliga efterverkningar på vänskapsrelationen. Det är fler än en vänskapsrelation som har försämrats eller till och med förstörts på grund av lån mellan vänner. Varför kan då slitningar i vänskapsbanden uppkomma? Och, är det värt risken att utnyttja möjligheten att låna av nära och kära? Här är några reflektioner kring frågorna.

Mindre angeläget att betala tillbaka

När man lånar pengar av banken eller ett kreditbolag gör man normalt sitt yttersta för att vara rättidig med sina återbetalningar och även i övrigt uppfylla sina skyldigheter. En anledning är att man ganska snart drabbas av obehagliga följder om man inte skulle följa låneavtalet (exempelvis betalningsanmärkningar). När man lånar av någon närstående finns (tyvärr) risken att man räknar med att långivaren inte är så noga med att återbetalningen erläggs i tid. Man kan helt enkelt spela, medvetet eller omedvetet, på den sociala bufferten som vänskapen eller släktskapet ger.

Om du lånar av en vän, se till att du sköter återbetalningen exemplariskt. Och, precis liksom gäller om du lånar hos en bank, ska du inte låna för mycket. Om du själv lånar ut till någon dig närstående, undersök noga om din vän har tagit ett genomtänkt beslut eller inte.

Ändrad social dynamik

Den som lånar är i underläge gentemot långivaren. Bara denna lilla faktor kan ge upphov till en förändring i vänskapen. Den som lånar kan uppleva att underläget gör honom eller henne till en svagare part och den som lånar ut kan uppleva raka motsatsen. En tidigare härlig dynamik i vänskapen kan snabbt försvinna genom ett lån, nästan oavsett hur litet det är.

Om du behöver låna, tänk efter många gånger före. Fråga dig själv om lånet riskerar att påverka dynamiken? Detsamma gäller om det är du som ska stå för lånet.

Vad är det underliggande problemet?

Det finns ett gammalt ordspråk som säger att en person som tar emot en fisk är mätt i en dag medan en person som får lära sig hur man fiskar kan vara mätt alla dagar resten av livet. Om behovet av att låna uppkommer, kan det handla om en engångshändelse. Det kan emellertid också vara fråga om att det finns ett mer strukturellt problem. I ett sådant fall kan ett lån till en vän liknas med att ge honom eller henne en fisk enligt ordspråket. En god vän kan, istället för att överföra pengar (eller i tillägg till det), samtala med den som behöver låna för att se om det finns saker att ändra på och andra alternativ att utforska.