Kvinnor skapar jobb åt kvinnor

Enligt statistik från 2015 och 2016 så kan man se ett mönster gällande utrikesfödda kvinnor och starta företag. Man kan konstatera att dessa kvinnor skapar arbetstillfällen till sig själva och andra kvinnor i större utsträckning än vad utrikesfödda män gör.

Det har konstaterats viktigt för integrationen i Sverige att ha ett jobb för att komma in i samhället. Dessa kvinnor är verkligen förebilder, genom att skapa sina egna jobb. Mestadels ligger dessa jobb inom tjänstesektorn, och kanske främst inom RUT. Bra med initiativ, och att folk kan försörja sig.