Förväntad höjning av räntan

I slutet av oktober kom det efter ett penningpolitiskt möte nyheter från Riksbanken om reporäntans höjning eller icke-höjning. Beslutet landade på att inte ändra reporäntan i oktober men med stor sannolikhet kommer det ske en höjning i december. I den här artikeln får du veta mer om Riksbankens uttalande.

Höjning och därefter utplaning

Sverige har haft flera år av stark konjunktur och en inflation nära målet på två procent. Nu ser det ut att mattas av och konjunkturen verkar gå till ett någorlunda normalläge. I linje med detta valde Riksbanken att inte höja reporäntan i oktober. Prognosen däremot visar tydligt mot en höjning av reporäntan i december. Något som oroar marknaden en del.

Reporäntans höjning kommer bland annat ge en extra kostnad på cirka 400 kronor i månaden för hushåll med lån på tre miljoner kronor. Om Riksbankens prognos stämmer kommer det ske en höjning på cirka 0,25 procentenheter, från -0,25 procent upp till 0,00 procent.

Sett längre fram verkar det, efter höjningen i december, ske en utplaning där räntan stannar på 0 procent en längre tid. Reporäntan är nedreviderad eftersom osäkerheten kring konjunktur- och inflationsutveckling är påtaglig i Sverige och i omvärlden.

Inflationen nära målet

Inflationen har varit nära inflationsmålet sedan början av år 2017. De senaste månaderna har den förvisso sjunkit tillbaka men det var väntat. Trots detta, samt att prognosen är nedreviderade, ger det inte bilden av en kommande lågkonjunktur, menar Riksbanken. Så är inte fallet varken i Sverige eller i övriga världen.

Beslutet om reporäntan tillämpades från den 30 oktober 2019.