Låneförsäkring

När man lånar pengar, särskilt om det är ett större lån som till exempel ett bostadslån, är det vanligt att långivaren erbjuder en att teckna en låneförsäkring. En låneförsäkring är en försäkring som, under vissa förutsättningar, träder in och under en begränsad period sköter om de månatliga inbetalningarna av räntekostnader och amorteringar om man själv är förhindrad att göra så på grund av något av de skäl som anges i försäkringen. Exempel på sådana skäl kan vara sjukskrivning eller arbetslöshet.

forsakringOm man överväger att teckna en låneförsäkring är det väldigt viktigt att granska de finstilta villkoren för låneförsäkringar kan skilja sig rejält sinsemellan. Dessutom är det viktigt att vara införstådd med exakt vilket skydd man har så att man inte tror att man har ett bättre skydd än vad man egentligen har.

Grundtanken med en låneförsäkring är att den ska skydda försäkringstagaren mot kortare perioder av betalningssvårigheter och också kunna fungera som en omställningsförsäkring i samband med en mer permanent förändring av levnadsomständigheterna.

Det handlar till exempel om att inte behöva sälja villan bara för att man är arbetslös eller sjukskriven under en begränsad period.

Om något händer av mer permanent art, till exempel en olycka som leder till permanent funktionsnedsättning och sjukpensionering, kan en bra låneförsäkring göra att man kan sälja av bostaden i lugn och ro och inte behöver riskera att den hamnar på exekutiv auktion under den turbulenta perioden direkt efter olyckshändelsen.

Exempel på viktiga punkter

Är är några exempel på viktiga punkter att tänka på när man överväger att teckna en låneförsäkring.

Omfattning

Vem omfattas av låneförsäkringen? Om två personer omfattas, kan båda få hjälp av låneförsäkringen samtidigt?

Hälsodeklaration

Vilka är hälsokraven för att få teckna låneförsäkringen?

Försäkringsfall

I exakt vilka situationer är det man kan få hjälp av försäkringen?

Vad krävs för att en sjukskrivning ska kvalificera sig?

Vad krävs för att en arbetslöshet ska kvalificera sig?

Vad händer om du säger upp dig?

Är det någon skillnad på att bli uppsagd och att bli avskedad?

Karens

Finns det någon karenstid mellan försäkringens tecknande och ditt försäkringsskydd? Vad händer om du råkar ut för en olycka och blir sjukskriven dagen efter du tecknade försäkringen?

Bortre tidsgräns

Hur länge kan du får ersättning från försäkringen?

Antal försäkringsfall

Hur många individuella försäkringsfall är tillåtna? Vad händer till exempel om du är arbetslös i tre månader varje år under tre års tid?

Tilläggslån

Vad är reglerna för tilläggslån? Vad händer om du tar ett tilläggslån efter att du blivit arbetslös eller sjukskriven?

Ränteförändringar

Hur påverkas ditt skydd om räntan plötsligt går upp väldigt mycket?

Alternativ till låneförsäkring

pengarAtt spara ihop en egen buffert att ta av vid behov kan vara ett alternativ till låneförsäkring. Ta en titt på vad låneförsäkringen skulle täcka varje månad och under hur lång period, och fundera på dina möjligheter att ”vara ditt eget försäkringsbolag”.

En annan lösning är att redan från början välja ett lite enklare boende så att man har mer luft i sin budget och till exempel klarar en kortare tid med sjukersättning eller a-kassa. Det kan till exempel handla om att välja ett boende i ett billigare område än vad man skulle ha råd med om man pressade sin budget till det yttersta.

Att amortera av snabbare än normalt är en annan metod för att skapa större marginaler och sänka sina månatliga kostnader. Ju mer man får ned principalen, desto lägre är det belopp som räntekostnaden baserar sig på. Genom att amortera ned lånet skapar man dessutom ett belåningsbart utrymme som kan utnyttjas i en nödsituation.

Sist men inte minst bör man se över sitt övriga försäkringsskydd. I vissa fall är andra försäkringar ett bättre val, till exempel en inkomstförsäkring via facket eller en sjuk- och livförsäkring. På så vis kan man få en försäkring som är mer allmän och inte är knuten till just lånet.

Kostnadsexempel från olika långivare / försäkringsgivare

Citibank Att teckna låneförsäkring kostar 8,4% av månadskostnaden för lånet.

Om man är två som ansöker blir kostnaden för medsökande 8,0% av månadskostnaden för lånet.

Exempel: Månadskostnaden är 10 000 kronor. Försäkringskostnad blir då 840 kronor för en person. För två personer blir det 840 kronor + 800 kronor = 1640 kronor.

ICA Bank Att teckna låneförsäkring kostar 6% av månadskostnaden för lånet + 0,019% av resterande låneskuld.

Exempel: Månadskostnaden är 10 000 kronor. Resterande låneskuld är 100 000 kronor. Försäkringspremien blir (10 000 kr x 0,06) + (100 000 kr x 0,00019) = 600 kr + 19 kr = 619 kronor.

SEB Att teckna låneförsäkring kostar 6,5% av månadskostnaden för lånet.

Kostnad för livförsäkring tillkommer, och denna premie påverkas av försäkringstagarens ålder.

GE Money Bank Att teckna låneförsäkring kostar 9,44% av månadskostnaden för lånet.
Ikano Bank Att teckna låneförsäkring kostar 8,0% av månadskostnaden för lånet.
SevenDay Att teckna låneförsäkring kostar 7,5% av månadskostnaden för lånet.

Livsskydd kostar 1,9% av månadskostnaden för lånet.

Obs! Villkoren var korrekta nära denna artikel skrevs, men kan ha ändrats sedan dess. Kontakta alltid försäkringsgivaren för att få aktuell information som gäller just dig.

Utbetalningsexempel från olika långivare / försäkringsgivare

Citibank Ersättning utgår efter 30 dagars sjukskrivning på heltid.

Ersättning omfattar hela månadskostnaden för lånet i maximalt 360 dagar.

Om du blir frisk och sedan sjuk igen får du ersättning för maximalt 36 månader under lånetiden.

Vid dödsfall ersätts resterande låneskuld, dock maximalt 250 000 kronor.

ICA Bank Ersättning utgår efter 60 dagars sjukskrivning eller arbetslöshet.

Ersättning utgår i maximalt ett år. Vid flera sjukdomar eller arbetslös kan dock ersättning utgå för maximalt 36 månader.

Vid dödsfall ersätts resterande låneskuld.

SEB Ersättning utgår efter 60 dagars sjukskrivning eller arbetslöshet.

Ersättning utgår i maximalt ett år per sjukdomstillfälle eller arbetslöshet.

Vid dödsfall ersätts resterande låneskuld.

GE Money Bank Ersättning utgår efter 60 dagars sjukskrivning eller arbetslöshet.

Ersättning utgår i maximalt ett år per sjukdomstillfälle eller arbetslöshet.

Vid dödsfall ersätts resterande låneskuld.

Ikano Bank Ersättning utgår efter 30 dagars sjukskrivning eller arbetslöshet.

Ersättning utgår i maximalt ett år.

Vid dödsfall ersätts resterande låneskuld.

Låneförsäkringen betalar inte ut ersättning vid sjukskrivning på grund av utmattning, utbrändhet och liknande.

SevenDay Ersättning utgår efter 30 dagars sjukskrivning eller arbetslöshet.

Ersättning uppgår till hela månadskostnaden för lånet.

Ersättning betalas ut i maximalt ett år.

Vid dödsfall ersätts resten av skulden.

Obs! Villkoren var korrekta nära denna artikel skrevs, men kan ha ändrats sedan dess. Kontakta alltid försäkringsgivaren för att få aktuell information som gäller just dig.