Lån trots betalningsanmärkning

Att ha en betalningsanmärkning som syns på kreditupplysningen kan göra det svårt att beviljas lån, men det är inte helt omöjligt. Det finns idag ett tämligen stort utbud av långivare som inte automatiskt nekar en låneansökan bara för att det syns en betalningsanmärkning på kreditupplysningen. Man bör dock räkna med att få sämre villkor än vad man hade fått utan betalningsanmärkning. Det kan till exempel innebära att det maximala lånebeloppet blir lägre, att återbetalningstiden blir kortare och / eller att den effektiva räntan blir högre.

Ett exempel på en långivare som inte rutinmässigt nekar privatlån bara för att det syns en betalningsanmärkning på kreditupplysningen är BlueStep. BlueStep gör istället en mer detaljerad analys som tar hela din ekonomiska situation i beaktande för att bedöma din betalningsförmåga.

anmarkningHur fungerar betalningsanmärkningar för privatpersoner?

En betalningsanmärkning är en anteckning hos ett kreditupplysningsföretag om att någon inte har fullgjort en ekonomisk skyldighet. Vägen till en betalningsanmärkning är relativt lång, men det kan samtidigt gå fort om man underlåter sina skyldigheter.

Det hela börjar med att du som konsument, alltså gäldenär, får en faktura eller räkning från ett företag som du köpt en produkt eller tjänst ifrån. Företaget kallas i det här fallet även för borgenär. Denna räkning har ett förfallodatum vilket indikerar den sista dagen som skulden måste regleras på. Har den inte reglerats på förfallodatumet börjar en så kallad dröjsmålsränta att gälla. Dröjsmålsräntan genererar en slags straffkostnad till följd av din försenade betalning. Efter ett tag kommer du även få en betalningspåminnelse avseende den initiala räkningen. Betalas inte denna och inte heller den eventuella efterföljande påminnelsen så kommer ditt ärende att skickas vidare till ett inkasso.

Inkasso är privata företag och inte en statlig institution, vilket många tror. De bedriver sin verksamhet genom att driva in skulder från personer som på ett eller annat sätt underlåtit att reglera sina skulder, alltså att betala sina räkningar. Inkassoföretaget kommer skicka ytterligare påminnelser till dig. Vid det här laget har dröjsmålsräntan hunnit generera relativt höga kostnader. Vidare har det tillkommit ytterligare kostnader i form av administrationsavgifter från inkasso. Det är dock väldigt viktigt att du betalar din skuld till inkasso, även om avgifterna har skjutit i höjden. Det är i alla fall mycket bättre än de konsekvenserna som annars följer.

Det som händer ifall skulden inte betalas till inkasso är att ditt ärende skickas till Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten, eller Kronofogden som den också kallas, är den statliga myndighet som har hand om skulder. När Kronofogdemyndigheten meddelar beslut om betalningsföreläggande skapas en registrering som kan ligga till grund för en betalningsanmärkning i registret hos ett kreditupplysningsföretag.

Andra exempel på sådant som kan ligga till grund för en betalningsanmärkning:

  • Uppgift om att Kronofogdemyndigheten har fattat beslut om utmätning.
  • Uppgift om att Kronofogdemyndigheten har fattat beslut om att bevilja skuldsanering.
  • Uppgift i Kronofogdens register rörande obetalda skulder till det allmänna, till exempel skatter, underhållsbidrag och TV-avgift.

Sekretess

betalningarUnder vissa förutsättningar kan Kronofogdemyndigheten dölja en uppgift om en privatperson så att den inte syns för kreditupplysningsföretagen och därför inte ligger till grund för någon betalningsanmärkning. Om Kronofogdemyndigheten fattar beslut om att dölja en uppgift innebär det samtidigt att kreditupplysningsföretag som redan har tagit emot uppgiften ska gallra ut den ur sitt register så att den inte ligger till grund för någon betalningsanmärkning hos dem.

Att en privatpersons skuld har funnits för indrivning hos Kronofogdemyndigheten kan sekretessbeläggas förutsatt att båda dessa villkor är uppfyllda.

  1. Skulden ska vara slutbetald, inklusive ränta och avgifter. (Eller så har skulden återkallats av fordringsägaren.)
  2. Ingen tidigare skuld får ha registrerats hos Kronofogden för de senaste 2 åren.

Om en registrering sekretessbeläggs och en ny skuld registreras inom 2 år hävs sekretessbeläggningen så att båda registreringarna blir synliga för kreditupplysningsföretag.

Låna med betalningsanmärkning

Som nämnts tidigare i inlägget finns det finansieringsmöjligheter via lån trots att du har en betalningsanmärkning. Anledningen till att en betalningsanmärkning påverkar ens möjligheter att först och främst bli beviljad ett lån, men även att få bra lånevillkor, är för att långivarna ser betalningsanmärkningen som en indikation på att du som låntagare är förenad med hög risk. För långivarna är det såklart viktigt att de ska kunna få tillbaka de pengarna de lånat ut, i annat fall faller hela deras verksamhet.

I de allra flesta fall är det inga som helst problem att bli beviljad små, korta krediter i form av snabblån och smslån. Långivarna som ger ut dessa typer av lån har inte lika höga krav som storbankerna har på privatlån till exempel. Om du är intresserad av att jämföra långivare och se vilka villkor de har samt om de godtar betalningsanmärkningar eller ej så kan vi rekommendera dig att besöka www.sverigekredit.se. Där finns en stor sammanställning av lån från olika långivare både för privatlån och smslån.